WhatsApp Viewer

WhatsApp Viewer 1.9

ฟรี
Displays WhatsApp conversations on the user's PC
คะแนนผู้ใช้
3.9  (269 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
1.9 (ลองดู)
นักพัฒนา:
Andreas Mausch

รุ่นเก่า

ลองดู

WhatsApp Viewer ใช้เพื่อดูการสนทนาใน WhatsApp บน PC. และแสดงการสนทนาจากไฟล์ Android msgstore.db ได้ด้วย. โปรแกรมนี้รองรับฐานข้อมูลเวอร์ชัน crypt5, crypt7, crypt8 และ crypt12. สามารถทำสำเนาข้อความไปยัง PC เพื่อง่ายต่อการอ่านข้อความเก่า โดยไม่ต้องกด "load older message". และยังสามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ TXT, HTML และ JSON.

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: